Hướng dẫn thanh toán

Để thanh toán dịch vụ, quý khách vui lòng thực hiện như sau:

Chuyển khoản vào một trong những tài khoản được liệt kê tại danh sách ngân hàng phía dưới.

  • Số tài khoản: 58100136665
  • Chủ tài khoản: PHẠM TUẤN VŨ
  • Nội dung chuyển khoản ghi rõ số điện thoại hoặc số hợp đồng, hóa đơn

Lưu ý: Sau khi chuyển khoản, chúng tôi sẽ liên hệ xác nhận với quý khách. Nếu sau 3 giờ mà chúng tôi không có phản hồi lại, quý khách vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua: