Doanh nghiệp của bạn
Có đang gặp những vấn đề dưới đây ?

Tại sao bạn nên chọn chúng tôi?

Bảng giá dịch vụ
chăm sóc website trọn gói

GÓI CƠ BẢN

1.900.000 vnđ /tháng

– Lập bảng phân tích Website tổng thể
– Kiểm tra bố cục giao diện website
– Cài đặt công cụ Google Analytics
– Cài đặt công cụ Google Webmaster tool
– Cài đặt Google My Business
– Kiểm tra và gỡ bỏ liên kết ngoài
– Theo dõi, báo cáo tiến độ website
– Báo cáo đo lường từ khoá, traffic
– Phân tích hướng phát triển website
– Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Tư vấn báo giá

GÓI NÂNG CAO

4.900.000 vnđ /tháng

– Lập bảng phân tích Website tổng thể
– Kiểm tra bố cục giao diện website
– Cài đặt công cụ Google Analytics
– Cài đặt công cụ Google Webmaster tool
– Cài đặt Google My Business
– Kiểm tra và gỡ bỏ liên kết ngoài
– Theo dõi, báo cáo tiến độ website
– Báo cáo đo lường từ khoá, traffic
– Phân tích hướng phát triển website
– Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Tư vấn báo giá

GÓI CHUYÊN NGHỆP

7.900.000 vnđ /tháng

– Lập bảng phân tích Website tổng thể
– Kiểm tra bố cục giao diện website
– Cài đặt công cụ Google Analytics
– Cài đặt công cụ Google Webmaster tool
– Cài đặt Google My Business
– Kiểm tra và gỡ bỏ liên kết ngoài
– Theo dõi, báo cáo tiến độ website
– Báo cáo đo lường từ khoá, traffic
– Phân tích hướng phát triển website
– Sửa chữa, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh
Tư vấn báo giá